Muhittin Böcek

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Kuruluş Amacı

1-Antalya'lıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keşfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek. 


2-Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. 


3-Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur.


Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Kalite Politikası

"Antalyalıların mesleki, sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla; Kursiyerlerimizin beklentileri, Yasal şartlar, Kalite Yönetim Sistemi şartları, bilim ve teknolojideki yenilikler doğrultusunda sistemimizi sürekli iyileştirmek ve kursiyerlerimizin memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır."


Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Kalite Hedefleri

2019– 2020 Eğitim- Öğretim Yılında, 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim yılına oranla açılan meslek edindirme kurs sayısını % 3 arttırmak. 


2019 – 20120 Eğitim-Öğretim Yılına oranla açılan branş sayısını %5 arttırmak. 


Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 2 adet kurs merkezi açmak. 


Kursiyer ürünlerinden oluşan 2 adet sergi düzenlemek. Usta öğreticilere 1 adet hizmet içi eğitim düzenlemek. 


Çalışan motivasyonunu arttırmak amacıyla 2 adet etkinlik düzenlemek. Kursiyer memnuniyet oranını %90 seviyesine çıkarmak.


Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Vizyonu

Eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak ve çağı yakalayarak ülkemizde örnek bir yaygın eğitim kurumu olmak.


Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Misyonu

Antalyalıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek. 


Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak.