Çini İşlemeci - Çinici

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp sır altı tekniğinde tahrir ve boyama işlemleri ile sırlama ve pişirimlerini yapabilen nitelikli kişileri yetiştirmek amaçlı ATASEM kurs merkezinde açılmış bir kurstur. Eğitim süresi 312 saat olan kurs kapsamında mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerlerimiz seramik ve cam sektöründe: Çömlekçi atölyeleri, çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları, kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.            

Eğitim Süresi


461 Saat