Cam Süs Eşyası Yapımı

       Tasarımlara uygun çeşitli teknikleri kullanarak, cam, porselen ve seramiklere uygulama yapabilen nitelikli kişileri yetiştirmek amaçlı ATASEM bünyesinde açılmış bir kurstur. Eğitim süresi 280 saat olan kurs kapsamında mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler cam sektöründe: Cam fabrikalarında, cam atölyelerinde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi


280 Saat