Bağlama Eğitimi (Bozuk Düzen)

         Bağlamayı, bozuk düzende temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilen kişiler yetiştirmek amaçlı ATASEM bünyesinde açılmış bir kursumuzdur. Eğitim süresi 180 saat olan olan kurs sonunda kursiyerler, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek, alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecek, mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecek ve kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Eğitim Süresi


180 Saat