Bağlama Eğitimi (Bağlama Düzeni)

         Bağlamayı, bağlama düzeninde temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilen kişiler yetiştirmek amaçlı ATASEM bünyesinde açılmış bir kursumuzdur.Eğitim süresi 300 saat olan kurs kapsamında kursiyerler, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek, alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecek, mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecek, kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabileceklerdir.

Eğitim Süresi


300 Saat