Adli Kalem İşlemleri

Hukuk terminolojisi, dosyalama sistemi, dava hizmetleri ve anayasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgi ve beceriye sahip birey yetiştirmek amaçlı ATASEM bünyesinde açılmış bir kurstur. Eğitim süresi 120 saat olan kurs kapsamında kursiyerler, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek, alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecek, mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecek, kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabileceklerdir.  

Eğitim Süresi


120 Saat