İletişim Yöntem ve Teknikleri

İletişim yöntem ve teknikleri, etkin, sağlıklı, grup ve örgüt iletişimi, beden dili ve iletişim engelleri ile ilgili eğitime sahip kişileri yetiştirmek amaçlı ATASEM bünyesinde açılmış bir kurstur. Eğitim süresi 168 saat olan kurs kapsamında  mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerlerimiz Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler

Eğitim Süresi


168 Saat