Türk Halk Müziği Hüseyni Ayağı ve Repertuvarı Eğitimi

Türk Halk Müziği Hüseyni Ayağı ve Repertuar Eğitimi, değişen, gelişen müzik kültürlerine uyum sağlayan, içinde yaşadığı toplumun yöresel özelliklerini şarkı ve melodileriyle harmanlayan, Müziğin disiplininden taviz vermeyerek içinde bulunduğu çağın gereksinimlerine uygun müzikaliteye ulaşmaya yönelik uygulamalardan faydalanır.  Ağırlıklı olarak bireysel ve toplu öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.  Eğitimciler bireylere rehberlik eder. Eğitimlerde örnekleme- izleme ve anlatım tekniklerinden faydalanılır. Daha sonra kursiyer eğitimci kontrolünde bireysel öğrenmeye teşvik edilir. Türk Halk Müziği Hüseyni Ayağı ve Repertuvar Eğitimi Kurs Programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere, aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim Süresi


256 Saat