Türk Halk Müziği Garip Ayağı ve Repertuar Eğitimi

Türk Halk Müziği Garip Ayağı ve Eğitimi kursunu bitiren bireyin;  Türk müziğinde ses çıkarma teknikleri ve ses sağlığı konusunda genel kavramları edinmesi,  Türk halk müziği tarihi ve kullanılan müzik terimlerini bilmesi,  Kendine güven duygusu aşılaması ve geliştirmesi,  Türk halk müziğinde kullanılan notaların adlarını ve değerlerini bilmesi,  Müziğin bireyde sosyal, toplumsal, bireysel ve mesleki işlevlerini ortaya çıkararak sesleri sınıflandırması, Türk halk müziği usullerini bilmesi, Müziğin çok yönlü ve diyalektik düşünmeyi geliştirdiğinin farkına varması, Türk halk müziğinde garip ayağına ilişkin bilgileri edinmesi, Türk halk müziğinde garip ayağında repertuvar oluşturması, Başarıya sistemli ve disiplinli bir çalışma ile ulaşılabileceğinin kavranmasını sağlaması, Müzik Eğitimi vasıtası ile psikomotor davranışlarını geliştirmesi, Kurallara uymayı, disiplinli çalışmayı, başarısızlıkta sabır göstermeyi, toplum içerisinde uyumlu birey davranışlarını öğrenmesi, amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi


256 Saat