Tahrirci/Çinici

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir işlemlerini yapabilen nitelikli kişileri yetiştirmek amaçlı ATASEM bünyesinde açılmış bir kurstur. Eğitim süresi 247 saat olan kurs kapsamında mesleğin  gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerler seramik ve cam sektöründe: Çömlekçi atölyeleri, çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları, kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi


247 Saat