Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı

Alçı model tekniği modeli ile şekillendirip, modelin üretim kalıbı ve teksir kalıbını alma ve rötuşlama teknik bilgisine sahip nitelikli kişileri yetiştirmek amaçlı ATASEM bünyesinde açılmış bir kurstur.Eğitim süresi 256 saat olan kurs kapsamında  mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerler seramik ve cam sektöründe:  Çömlekçi atölyeleri, çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları, kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi


256 Saat