Türk Halk Oyunları Antalya Yöresi

Yöremizin halk oyunlarını, insan ilişkilerine önem vererek müzik ve ritm bilgisi eşliğinde ATASEM 'de öğrenerek en iyi şekilde sahneleme becerisine sahip olmak mümkündür. Eğitim süresi 200 saat olan kurs kapsamında kursiyerler, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecek,alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecek, mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek, mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecek, kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Eğitim Süresi


200 Saat