Salon Dansları

Ritmik hareketleri aktivitelerde kullanarak salon dans figürlerini uygun olarak yapabilen kişileri yetiştirmek için ATASEM bünyesinde açılmış bir kurstur. Eğitim süresi 72 saat olan kurs sonunda mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerler, müzik ve gösteri sanatları alanında: Animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi


72 Saat