Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Kalite Politikası

     "Antalyalıların mesleki, sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla; Kursiyerlerimizin beklentileri, Yasal şartlar, Kalite Yönetim Sistemi şartları, bilim ve teknolojideki yenilikler doğrultusunda sistemimizi sürekli iyileştirmek ve kursiyerlerimizin memnuniyetini sağlamak kalite politikamızdır."


Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Vizyonu

        Tüm yaş gruplarına yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlar sunarak Eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak ve çağı yakalayarak ülkemizde örnek bir yaygın eğitim kurumu olmak.


Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Misyonu

Antalyalıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak, mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak.


Öğretmen Girişi
Personel Girişi